Tugann an tAire Noonan leathnú an chreidmheasa cánach chuig úinéirí Madraí Cuidithe faoi deara

15.03.17

Tugann an tAire Noonan leathnú an chreidmheasa cánach chuig úinéirí Madraí Cuidithe faoi deara

15.03.17

Thug Michael Noonan TD, an tAire Airgeadais, faoi deara inniu, Dé Céadaoin an 15 Márta 2017, go bhfuil na Coimisinéirí Ioncaim tar éis an liúntas cánach reatha le haghaidh úinéirí Madraí Treorach a leathnú chuig úinéirí Madraí Cuidithe.

D’fhoilsigh na Coimisinéirí Ioncaim treoirlínte nuashonraithe ar an ábhar agus is féidir iad sin a léamh anseo.

Dúirt an tAire Noonan:

“Iarracht eile ón Rialtas chun sochaí níos cothroime agus níos cuimsithí a chruthú is ea an beart a rinneadh inniu chun an liúntas cánach reatha le haghaidh úinéirí Madraí Treorach a leathnú chuig daoine atá ag brath ar chuidiú ó mhadraí oilte seirbhíse. A bhuí leis an mbeart sin a bhfuil sé mar aidhm leis tacú le húinéirí Madraí Cuidithe, tabharfar tacaíocht bhreise a bhfuil géarghá léi do dhaoine aonair agus do theaghlaigh inár sochaí.”

CRÍOCH

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:

David Byrne - Preasoifigeach - pressoffice@finance.gov.ie - 086 026 7978

 

Nótaí d’Eagarthóirí:

I gcás go gcoinníonn duine madra oilte cuidithe, féadfaidh sé suim €825 (arb ionann í agus creidmheas cánach €165) a éileamh mar speansas cánach. Tá sé sin cosúil leis an bhfaoiseamh a cheadaítear do dhaoine dalla a choinníonn madra treorach arna sholáthar ag eagraíocht atá creidiúnaithe ag an gCónaidhm Idirnáisiúnta um Madraí Treorach. Ceann de na heagraíochtaí sin is ea Madraí Treorach do na Daill in Éirinn.

Cuirtear oiliúint ar mhadraí cuidithe chun freastal ar riachtanais shonracha a n-úinéara, lena n-áirítear:

  • Cabhrú lena n-úinéir seasamh agus siúl trí bhonn cobhsaí agus gluaiseacht chun tosaigh a sholáthar.
  • Rabhadh a thabhairt ar thaom atá ag teacht nó ar thitim i leibhéil siúcra fola chun deis a thabhairt dá n-úinéir beart coisctheach a dhéanamh.
  • Úinéir dall a chur ar a airdeall faoi raon fuaimeanna éagsúla.
  • Cabhrú le duine éadaí a chur air agus a bhaint de.
  • Tafann a dhéanamh chun aird daoine a tharraingt le linn éigeandála, mar shampla, i gcás titime nó taoma.
  • Míreanna amhail teileafón nó eochracha nó mála a thit a n-úinéir uaidh a aisghabháil.

Tríd is tríd, cuirtear oiliúint ar mhadraí cuidithe uathachais chun na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • Cabhrú le duine nó leanbh dul thart agus iad a chur ar a suaimhneas.
  • Contúirt nó siomptóim liachta áirithe a d’fhéadfadh teacht ar dhuine a bhrath agus rabhadh a thabhairt orthu.

Chun cáiliú don fhaoiseamh i leith madra cuidithe, ní mór do dhuine a chruthú go gcoinníonn sé madra oilte arna sholáthar ag eagraíocht atá creidiúnaithe ag an gCumann Eorpach um Madraí Cuidithe, rud arb é an chraobh Eorpach den Chumann Idirnáisiúnta um Madraí Cuidithe é. Is ionann an Cumann Idirnáisiúnta um Madraí Cuidithe agus comhghuaillíocht dhomhanda de chláir neamhbhrabúis trína gcuirtear oiliúint ar Mhadraí Cuidithe agus trína soláthraítear iad do dhaoine a theastaíonn uathu.  Tá Madraí Treorach do na Daill in Éirinn agus Madraí do na Daoine faoi Mhíchumas in Éirinn ina gcomhaltaí creidiúnaithe den Chumann Eorpach um Madraí Cuidithe. Tá iarratas ar chomhaltas déanta ag Madraí Cuidithe Uathachais (Autism Assistance Dogs) agus Mo Chara Cainíneach – Madraí Cuidithe Uathachais (My Canine Companion Autism Assistance Dogs) araon.